Home » Werken en personeel » Het functioneringsgesprek volgens de methode van HRHints

Prestatiebeoordeling.nl is een initiatief van HRHints, een HR adviesbureau gevestigd in Barendrecht Nederland. Wij zijn enthousiaste vakspecialisten met samen meer dan 30 jaar werkervaring binnen overheid en bedrijfsleven. Wij hebben een eenduidig beoordelingssysteem voor werkgevers (en dus ook voor werknemers) ontwikkeld dat algemeen toepasbaar is maar dat toch vergaand op maat is aan te passen aan de wensen van de gebruiker.

Waarom beoordelen en ontwikkelen van medewerkers? Een werkgever verwacht foutloos werk van zijn medewerkers. Maar om vast te stellen of zij daadwerkelijk aan de verwachting voldoen moeten hun prestaties worden meten. Een goed meetinstrument is dan essentieel. Een beoordelingssysteem is zo'n instrument. De leidinggevende en de medewerker maken afspraken over de doelen die de medewerker moet halen. Deze weet wat van hem (of haar), wordt verwacht, hij kent zijn sterke- en verbeterpunten en is bekend met de hulp die hij krijgt bij het bereiken van zijn doelen. Wij zijn ervan overtuigd dat een goed beoordelingssysteem medewerkers motiveert. En met de uitkomst van de prestatiebeoordeling kunnen werkgevers betere besluiten nemen over functiewijziging, promotie, demotie, beloning en ontslag.

Wat het begeleiden van medewerkers betreft is overigens vaak sprake van spraakverwarring. Er wordt gesproken van beoordelingsgesprek, functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, jaargesprek, planningsgesprek etc. Maar waar het steeds op neerkomt is dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar afstemmen over eerder gemaakte taakafspraken, de wijze manier die afspraken zijn nagekomen en het bepalen van nieuwe targets. En daarbij wordt als het goed is ook aandacht gegegeven aan zaken als de arbeidsomstandigheden, coaching en training. Wij spreken meestal van 'beoordelingsgesprek' maar we zijn er niet consequent in: kijk maar naar de kop van dit artikel.

Binnen ons beoordelingssysteem staat het Prestatiebeoordeling & Ontwikkelingsformulier centraal. Het is een dynamisch PDF-bestand dat wordt gebruikt binnen een beoordelingsprocedure waarin 6 stappen worden doorlopen. De procedure is beschreven in een heldere en beknopte Handleiding voor het Beoordelingsgesprek voor medewerkers en beoordelaars.

Prestatiebeoordeling volgens de methode van HRHints is gebaseerd op de PDCA-kwaliteitscirkel van Dr. William E. Deming. Het is een bewezen verbeteringsmethode die al jarenlang succesvol is. Wij weten uit ervaring dat werkgevers graag praktisch en efficiënt werken en gaan daarom uit van één  beoordelingsgesprek (of noem het functioneringsgesprek), per jaar. Daarmee wordt veel tijd bespaard in vergelijking met beoordelingssystemen waarin jaarlijks meerdere formele gesprekken worden gevoerd.

Spreekt dit verhaal u aan? Bezoek dan eens onze website: prestatiebeoordeling.nl. Graag tot ziens!