Er heerst veel verwarring over het woord elektricien, zo blijkt uit een literatuurstudie naar de schrijfvaardigheid van Nederlanders. De gemiddelde Nederlander schrijft electricien, dus met een “c”, en slechts 30% weet dat het eigenlijk met een “k” geschreven hoort te worden. Bewoners van het koude kikkerlandje zijn sowieso trouwens niet erg sterk in het schrijven van hun eigen taal. Waar Duitsers gemiddeld een 8 scoren voor hun eigen taal, haalt de Nederlander slechts een krappe 7. Woorden als elektricien worden met grote regelmaat verkeerd gespeld. Hoe het kan dat de meerderheid electricien schrijft, en dus geen oog heeft voor spelling is niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat dit te maken heeft met het onvermogen van jongeren om woorden te herkennen. Er zijn niet veel jongeren die weten wat een electricien is, en daardoor zouden ze later in hun leven het woord verkeerd blijven spellen. Ieder kind spelt ‘boer’ namelijk wel correct. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de elektricien zich beter bekend moet maken onder jongeren. Om ervoor te zorgen dat kinderen wel elektricien schrijven is het verstandig om ze eens kennis te laten maken met een beroepsbeoefenaar.

 

electricien of elektricien?

De electricien komt op school

Dat idee werd als test uitgevoerd op een basisschool in Vlissingen. Een echter elektricien kwam langs om te vertellen wat hij zoal voor werk doet. Op het schoolbord stond tijdens zijn verhaal met grote, witte letters het woord elektricien geschreven. Op die manier konden de kinderen duidelijk zien hoe het beroep gespeld dient te worden. Dus niet als electricien, maar zoals het op het bord stond. Achteraf werd een vragenlijstje rondgegeven waarop de leerlingen een antwoord moesten schrijven. De vraag was hoe men electricien moest spellen. Uiteraard was dit een strikvraag want het antwoord (weliswaar het verkeerde) stond al in de vraag. De kinderen bleken het verkeerd gespelde woord electricien allemaal te herschrijven. Daarmee is bewezen dat kennis van een bepaald beroep dus grote invloed heeft op de correctheid van het spellen.