Iedereen zal het zeggen: ‘bij een overlijden zal ik geen ruzie maken met familieleden over de erfenis.’ Toch blijkt uit de praktijk van advocatenkantoor Almelo dat er regelmatig geschillen zijn over de verdeling van een nalatenschap van een overledenen. In zo’n geval biedt het erfrecht altijd houvast voor de belanghebbenden.

Het erfrecht regelt in Nederland alle bijkomstigheden rond een erfenis. Zo staat er beschreven wie aanspraak kan maken op een deel van een nalatenschap en in welke verhoudingen deze verdeling moet plaatsvinden. Omdat dit kan gaan over grote bedragen of goederen met veel emotionele waarde is het belangrijk uw belangen te laten behartigen door een erfrecht specialist van advocatenkantoor Almelo. Deze Advocaat Twente doet er alles aan om een erfenis voor u zo goed mogelijk te begeleiden.

Een erfenis zorgt overigens niet altijd voor positieve verrassingen. Zo kan het voorkomen dat een overledene grote financiële schulden bleek te hebben. Als een nabestaande een erfenis zonder blikken of blozen, accepteert kan dit betekenen dat een deel van deze schuld op zijn of haar schouders terecht komt. Uit de praktijk van advocaat Twente blijkt dat dit meestal niet gewenst is.

Daarom is het belangrijk om advocatenkantoor Almelo altijd mee te laten kijken bij een beslissing die u neemt over het accepteren van een erfenis. Dit is in het bijzonder belangrijk als u de overledene niet goed kende of geen goed zicht had op de financiële of materiële bezittingen van de persoon.

Erfrecht

Erfrecht komt niet altijd voor de rechter

Het is een misverstand dat bij het aanspreken van een advocaat Twente een kwestie altijd voor een rechter wordt uitgevochten. In het geval van vragen of problemen rond een erfenis is dit zelfs vaak niet nodig. Advocatenkantoor Almelo probeert uw vragen of geschillen namelijk eerst in overleg met de andere erfgenamen op te lossen. Dit is belangrijk omdat dit vaak personen zijn die u in uw verdere leven nog regelmatig zult treffen.

Advocaat Twente heeft dan ook veel ervaring met het oplossen van deze geschillen. Daardoor kunt u ruzies in uw familie vaak voorkomen als u advocatenkantoor Almelo inschakelt. En mocht advocatenkantoor Almelo toch niet kunnen verhinderen dat een zaak voor de rechter moet komen, dan weet u zeker dat de expertise van advocaat Twente ervoor zorgt dat u het maximale uit een erfenis of een nalatenschap haalt.