Het kappen, oftewel vellen van bomen, gebeurt elk voor-en najaar in elke gemeente. Niet alleen de gemeentes zelf hebben beleid om bomen die niet meer stabiel zijn te verwijderen maar ook particulieren willen regelmatig een boom kappen.

Redenen om bomen te laten kappen

Iedereen weet dat bomen belangrijk zijn voor de balans in de natuur. Zo zetten bomen CO2 om in zuurstof. Bomen heb je dus niet snel teveel zou je zeggen. Toch worden er veel verwijderd.  De redenen zijn divers maar de meest voorkomende zijn:

  • De boom is niet meer gezond
  • De boom is onveilig, er is gevaar van omwaaien bij een storm of afvallende takken
  • Teveel aan afval door blad
  • De boom staat in de weg
  • De boom is te groot geworden en kan niet meer bijgehouden worden door snoeien
  • De boom wordt bevolkt door ongewenste dieren, bijvoorbeeld vogels die hun ontlasting laten vallen

Het kappen van een boom is dus meestal wel met reden. Geen wonder want het levert meestal behoorlijke kosten op voor de eigenaar.

Beleid verschilt per gemeente

De gemeente bepaalt de regels met betrekking tot het weghalen van bomen. In veel gemeentes is dan ook een zogenaamde kapvergunning nodig. De regels verschillen echter enorm. Het lijkt soms wel dat hoe meer bomen er in een gemeente staan, hoe minder streng de regels.

Amsterdam

Zo moet in Amsterdam voor een boom die op 1,30 meter hoogte minimaal een omtrek heeft van 31 (ja niet 30 maar 31!) centimeter al een kapvergunning worden aangevraagd. Dat is vrijwel elke redelijke boom. Bovendien moet, als de vergunning wordt gegeven, ook een nieuwe boom geplant worden. Liefst op dezelfde plaats of anders op een andere plek.

Emmen

In Emmen zijn de regels heel anders. Daar mag je als eigenaar van de boom in bijna alle gevallen je boom kappen als dit maar geen bijzondere soort is of deze een monumentale status heeft. Ook is hier geen herplant verplichting.

Boete voorkomen

De regels zijn dus totaal verschillend en om een boete te voorkomen is het belangrijk de informatie van de gemeente goed te bestuderen of eventueel een specialist te raadplegen.

Broedseizoen

In de meeste gevallen mogen bomen ook niet worden gekapt in het broedseizoen. Dat loopt van 15 maart tot 15 juli. Overigens is dit bij Amsterdam niet aangegeven, misschien verwacht de gemeente Amsterdam sowieso niet dat er vogels in de stad een nestje willen grootbrengen 😉