De koper LME (copper LME in Engels) overeenkomst is het op één na grootste verhandelde contract op de London Metal Exchange (LME). De kopermarkt is voortdurend in beweging en door de snel veranderende ontwikkeling van de koperprijzen is het voor bedrijven die handelen in koper van essentieel belang om snel te kunnen inspelen op prijsveranderingen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan installatiebedrijven, bouwbedrijven en koperhandelaren.  Zij kunnen door snel te beschikken over de juiste informatie veel geld verdienen of besparen. Daarom is het voor hen noodzakelijk de real time koersen van LME prijzen te volgen, om op de juiste manier te kunnen inspelen op de prijsveranderingen in de markt.

Kopermijnen

De grootste kopermijnen bevinden zich in Chili, op dit moment wordt in de wereld  één derde van alle kopererts gewonnen uit mijnen in Chili. In de jaren tachtig werden daar enkele grote mijnbouwprojecten opgezet waardoor in de jaren erna het koperaanbod flink toenam.
Ook in Amerika en Peru wordt koper geproduceerd, zij zijn samen goed voor zestien procent van de totale wereldproductie.

Mijnbouwers

De grootste mijnbouwers in de wereld, waaronder Freeport, BHP Billiton en Xstrata hebben grote moeite om aan de steeds groeiende vraag te voldoen. De laatste vijf jaar hebben deze mijnbouwers helaas hun doelstellingen met betrekking tot de winning van koper niet gehaald.

In de eerste jaren is het gemakkelijk om kopererts te winnen in een kopermijn. Echter, na verloop van tijd raakt de kopermijn uitgeput waardoor de productie van koper omlaag gaat. Het wordt dan dus steeds lastiger om kopererts te winnen. Bovendien gaat dan ook de kwaliteit van het koper flink omlaag.

Daling in koperproductie

Het leeuwendeel van de grote koperproducenten probeert de daling in de koperproductie op te vangen door nieuwe mijnbouwprojecten in de wereld op te zetten met als doel snel nieuwe kopererts te kunnen winnen.  Gezien het feit dat het winnen van kopererts in een kopermijn de eerste jaren makkelijk is, is dit een logische keuze, maar wel een erg tijdrovende! De ontwikkeling van een kopermijn kost namelijk gemiddeld tien jaar tijd en vraagt gigantische investeringen in kapitaal.

In het begin van de crisis in 2008 kwamen er regelmatig berichten over koperdiefstallen in het nieuws. Koper was een zeer gewild product voor dieven, denk hierbij aan leidingen, stroomdraden, bliksemafleiders en klokken. De koperdiefstallen waren wat afgenomen maar zijn de afgelopen maanden weer gegroeid. Oorzaak? De stijgende koperprijs! Dit maakt het erg lucratief voor dieven om koper te stelen.

LME copper