Gestuurd boren is een moderne boortechniek, waarbij geen sleuven hoeven te worden gegraven. Het horizontale boren is uitermate geschikt voor het boren van kabels en stalen leidingen op plaatsen waar geen sleuven gegraven kunnen of mogen worden. Gestuurd boren vindt plaats onder wegen, spoorlijnen, natuurgebieden, waterwegen, parkeerplaatsen en gebouwen.

Bij gestuurd boren zijn vrijwel geen herstelwerkzaamheden nodig

Gestuurd boren oftewel Horizontal Directional Drilling (HDD) is een schone techniek, want er hoeven bijna geen graafwerkzaamheden te worden verricht. Dat is een groot voordeel voor de opdrachtgever, want het wegdek en het natuurgroen blijven vrijwel onbeschadigd. De kosten van herstel zijn daarmee ook minimaal. Groot voordeel van gestuurd boren is ook dat er geen verzakking plaatsvindt. Het openbare verkeer en dagelijks leven ondervinden weinig hinder van de specifieke en gerichte boorwerkzaamheden ten gunste van de aanleg van allerlei soorten kabels en leidingen onder de grond.

Gestuurd boren vindt plaats in drie fasen

Gestuurd boren vindt plaats in drie fasen: de pilotboring, het ruimen van het boorgat en het intrekken van de productiepijp. Bij de pilotboring worden stalen buizen van ongeveer drie meter lengte door de boormachine de grond ingedrukt. De boorkop wordt in een specifieke positie vastgezet en volgens een vooraf vastgesteld profiel de grond in geperst. In fase twee wordt het boorgat geruimd en vergroot. Het boorgat is gemiddeld bijna anderhalf maal zo groot als de productiebuis. De ruimer krijgt een bepaalde vloeistof mee, zodat het boorgat schoon spoelt. Bovendien wordt hiermee instorting van het boorgat voorkomen. Als het boorgat groot genoeg is, wordt de ruimer van de boorbuis verwijderd. In plaats daarvan komt een barrel met de productiebuis. Deze buis wordt ingetrokken vanaf een haspelwagen of eerst op het maaiveld gelegd.

Twé Gron is gespecialiseerd in horizontaal gestuurd boren

De sleufloze boortechniek werd aanvankelijk vooral in de olie-industrie toegepast. Vervolgens is het horizontaal gestuurd boren steeds meer in zwang geraakt om belangrijke pijpleidingen onder wegen, kanalen, spoorrails en gebouwen aan te leggen. Twé Gron is gespecialiseerd in gestuurd boren. Wij beschikken over het materiaal en de vakkennis om deze hoogtechnologische klus naar volle tevredenheid uit te voeren.