Tegen de achtergrond van bescherming van de natuur en klimaatverandering, wordt steeds vaker de vraag gesteld hoe we milieubewust en ‘duurzaam’ kunnen leven. Alles wat daartoe kan bijdragen wordt dan in beschouwing genomen. Hoe we ‘duurzaam’ kunnen wonen dus ook.

Meubelen, duurzaam inrichten

Wie duurzaam wil wonen staat voor een grote, maar mooie uitdaging. Duurzaam wonen betekent dat er zowat bij elke stap of beslissing over, huis, tuin, interieur of de leefomgeving in het algemeen is of wordt nagedacht alle gevolgen die deze kunnen hebben voor het milieu en het voortbestaan van mensen, dieren en planten. Voorbeelden zijn: kranen en lichten niet onnodig open laten staan, bewust zijn van de herkomst van producten die worden aangeschaft of zorgvuldig onderhoud van bezittingen, waaronder meubels. Een weldoordachte keuze van meubelen en andere woonaccessoires kan al een groot verschil maken.

Efficiënt inrichten

In geval van interieur wordt gesproken van duurzaam interieur. Duurzaam interieur heeft betrekking op het gebruik van milieuvriendelijke materialen bij de bouw van een woning of pand. Maar het kan ook de inrichting van de woning of het pand zelf betreffen. In geval van duurzaam wonen wordt dan gelet op de wijze waarop de verschillende ruimten zijn ingericht. Er wordt ook nagegaan als betreffende ruimten niet te groot zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. het uitgangspunt is dat het maximale moet worden gehaald uit het beschikbare woonoppervlak. Wanneer dit oppervlak kleiner kan, wordt geadviseerd ook een kleinere ruimte te zoeken of te gebruiken.

Kleinere ruimte

Bij duurzaam wonen wordt bewust overwogen of op een kleinere ruimte kan worden overgestapt en als die ruimte zodanig kan worden ingericht zijn dat het toch leefbaar is en ruimtelijk aanvoelt. Dit heeft vele voordelen. Bijvoorbeeld minder kosten voor de ruimte, minder kosten voor nutsvoorzieningen als gas, water en elektriciteit, minder schoonmaak, enzovoorts een minder grote impact op het milieu en minder kosten (minder energie & minder ruimte).

Materiaalkeuze

Zoals eerder gesteld is ook de keuze van te gebruiken materialen belangrijk bij duurzaam wonen. Materialen die schade kunnen toebrengen aan het milieu moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Dit betekent dat u goed bekend moet zijn met of u moet laten adviseren over de oorsprong of productiemethoden van te kiezen materialen. Er wordt ook een inschatting gemaakt van de hoeveelheid restmateriaal dat als afval zal worden weggedaan.

Bij het inrichten van uw woonhuis of pand is het ook mogelijk bestaande materialen, meubels, accessoires, enzovoorts te hergebruiken. Door spullen een tweede leven te geven, hebt u duurzaam gehandeld, kosten bespaard en als bekroning op de extra inspanning een uniek interieur gerealiseerd.