Wie had er twintig jaar geleden kunnen denken dat leerkrachten digitale schoolborden zouden gaan gebruiken tijdens de lessen? Of dat ICT op school een zeer grote rol zou gaan spelen? Waarschijnlijk niemand. Maar het is toch de werkelijkheid geworden: digitale schoolborden zijn niet meer weg te denken. Desondanks hebben veel scholen nog steeds baat bij onderwijskundig advies op gebied van ICT op school.

Onderwijskundig advies houdt niet alleen in dat aangeraden wordt digitale schoolborden aan te schaffen. Met onderwijskundig advies wordt ook laten zien dat ICT op school gebruikt kan worden om de prestaties van de leerlingen te verbeteren, terwijl de werkzaamheden van de leerkrachten lichter worden.

Neem nou het voorbeeld van de digitale schoolborden: vroeger was een leraar gelimiteerd tot de ruimte die een krijtbord hem of haar gaf. Daarom moest er meerdere keren per dag belangrijke lesstof worden gewist om ruimte te maken voor nieuwe onderwerpen. Hier ging kostbare tijd verloren, net zoals de mogelijkheid voor de leerlingen om oude gegevens – waar meer aandacht aan gegeven moet worden – terug te kunnen zien.

Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van digitale schoolborden is dit niet langer het geval. Leerkrachten kunnen constant schakelen tussen verschillende schermen met informatie, zonder daarbij lesstof te hoeven wissen. Daarnaast kunnen op deze borden bestanden getoond worden die door de leerlingen thuis ook bekeken kunnen worden, waardoor een leerling bij ziekte of afwezigheid met een andere reden geen achterstand hoeven op te lopen.

 

ict op school

ICT op school kan iedere onderwijsinstelling helpen

Het lijkt dus heel eenvoudig: een school koopt digitale schoolborden en integreert deze in de huidige manier van lesgeven. Maar daarmee worden de mogelijkheden van de huidige ontwikkelingen op computergebied niet volledig benut. Waar een onderwijsinstelling echt behoefte aan heeft is onderwijskundig advies.

Tijdens dit advies zullen directies en leerkrachten gezamenlijk bijgepraat worden over de mogelijkheden van digitale onderwijsmethodes. Men zal versteld staan, in het bijzonder over de kansen die het biedt kinderen op een effectieve manier te laten leren.

Leerlingen zullen niet langer beperkt zijn tot het klaslokaal om lesstof tot zich te nemen, terwijl leerkrachten continu de vorderingen van ieder individu kunnen bijhouden. Onderwijskundig advies is dus van belang voor iedere school, omdat het kan helpen het algehele opleidingsniveau in Nederland omhoog te krijgen. En dat terwijl de werkdruk voor leraren niet vergroot hoeft te worden. Een perfecte methode dus!