Zonder meteen aan digitaal onderwijs te denken speelt internet op school een cruciale rol. De afgelopen paar jaar is deze rol steeds groter geworden. Ook de mogelijkheden rond het internet zijn toegenomen. Daarom kan onderwijskundig advies voor scholen handig zijn, om te kijken waar nog winst te behalen is.

Net zoals in de rest van de wereld speelt internet op school een steeds grotere rol. Al is het alleen al omdat de leerlingen met hun mobiele telefoons en tablet computers de hele dag internet tot hun beschikking hebben. Maar ook in de klas kan het internet van groot belang zijn. Digitaal onderwijs heet dat.

Bij digitaal onderwijs wordt niet langer alleen gebruik gemaakt van ouderwetse, papieren schoolboeken. Er wordt namelijk overgeschakeld op het gebruik van digitale lesmethodes. Zo heeft binnen het digitaal onderwijs de iPad al enige tijd zijn intrede gedaan. Op deze tablet computer kunnen kinderen met het gebruik van speciale programma’s de lesstof op een interactieve manier tot zich nemen. Zo werkt digitaal onderwijs niet alleen effectief, maar vinden de leerlingen het ook nog eens heel erg leuk.

Internet op school

Internet op school kan tot vragen leiden

De meeste leerkrachten staan dan ook positief tegenover de intrede van digitale lesmethodes en het gebruik van internet op school. Toch is het voor hen vaak lastig te beoordelen wanneer het gebruik van een iPad, het internet of een laptop van waarde kan zijn. Om hier duidelijkheid in te krijgen kan onderwijskundig advies van groot belang zijn.

Bij onderwijskundig advies over digitale mogelijkheden wordt gekeken naar de wensen en mogelijkheden op een school. Ook wordt er rekening gehouden met de doelgroep. Uit dit onderwijskundig advies komt een aanbeveling voort. In deze aanbeveling staat beschreven hoe een school gebruik kan maken van digitale lesmethodes, welke voordelen dit heeft en welke investeringen daarvoor gedaan moeten worden. Na zo’n onderwijskundig advies weet een schoolbestuur dus helemaal waar het aan toe is en kunnen er concrete keuzes gemaakt worden.

Al snel zal blijken dat niet alleen de resultaten van de leerlingen verbeteren, maar dat ook de leerkrachten met nog meer plezier aan het werk gaan. Door het gebruik van internet en computers nemen de mogelijkheden voor docenten namelijk ook toe.