In dit artikel geven we uitleg over wat koude warmte opslag (WKO) nu precies inhoud en wat dit voor u kan betekenen. 

Door sterk stijgende energieprijzen voor onder andere fossiele brandstoffen en de betere aandacht voor het milieu zijn nieuwe milieuvriendelijke mogelijkheden ontstaan en nieuwe mogelijkheden om zuiniger met energie om te gaan. Een van de nieuwe mogelijkheden is koude warmte opslag. In Nederland wordt steeds meer koude warmte opslag toegepast in woonhuizen, maar ook in kantoorgebouwen en bijvoorbeeld fabrieksgebouwen. Koude warmte opslag wordt gemakshalve afgekort als WKO of KWO.

Bodemenergie

Koude warmte opslag is een energieopslagsysteem en valt onder de categorie bodemenergie. Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de warmte of koude in de grond. Zogenaamde aardwarmte wordt dan gewonnen uit de aarde. Dit is een duurzame en milieuvriendelijke vorm van energiewinning die bijdraagt aan de besparing op fossiele brandstoffen en ook op de uitstoot van CO2. Door slim gebruik te maken van aardwarmte, kan energie opgewekt worden waardoor onder andere gebouwen, huizen, kassen en fabriekspanden op duurzame wijze kunnen worden verwarmd maar ook gekoeld.

In Nederland wordt steeds meer koude warmte opslag toegepast in woonhuizen, maar ook in kantoorgebouwen en fabrieksgebouwen.

Het ontstaan van koude warmte opslag

Dit innovatieve idee is ontstaan door de afwisseling van de koude en de warme seizoenen: In de zomer is het warm en verbruiken we energie voor koeling, in de winter is het koud en gebruiken we energie om te verwarmen.

Daarom is het ideaal om de gratis energie door van de aarde optimaal te benutten door zomerwarmte te gebruiken tijdens de winter en de winterkoude te gebruiken tijdens de zomer. We moeten deze koude en warmte dan wel tijdelijk kunnen opslaan, zodat we deze later kunnen gebruiken als het nodig is. De koude en warmte worden diep in de bodem opgeslagen in zogenaamde buffers, ook wel aquifers genoemd. Door middel van een warmtewisselaar die boven de grond is geplaatst, ook wel bekend van de cv ketel, wordt warmte en koude uitgewisseld naar gelang de vraag.

Kenmerken

Het kenmerk van warmte koude opslag is dat het zowel van boven naar beneden pompen als van beneden naar boven pompen van grondwater betreft uit buffers diep in de grond. Het grondwater wordt uitsluitend gebruikt voor afgifte van koude of warmte en wordt niet verbruikt.

Werking

Bij warmte en koude opslag wordt meestal gebruik gemaakt van twee van elkaar gelegen bronnen diep in de grond, een warme en een koude bron. Tijdens de zomers wordt grondwater uit de koude bron naar boven gepompt, hetgeen weer via een warmtewisselaar wordt benut voor koeling; groundwater treatment. Het grondwater dat door afgifte van de koude warmer is geworden wordt aansluitend in de warme bron gepompt. In de winter werkt dit omgekeerd en wordt gebruik gemaakt van het warme water door het systeem in andersom te laten lopen. Na de afgifte van de warmte wordt het afgekoelde water naar de koude bron gepompt. Naast forse besparingen van elektriciteit in de zomer voor koeling van bijvoorbeeld airco’s wordt tevens op de kosten van aardgas bespaard gedurende de wintermaanden.

Een koude warmte opslag, afgekort WKO of KWO systeem is vergunningplichtig. Voor de installatie van een koude warmte opslag systeem, is het belangrijk om goed te informeren of de bodem wel geschikt is voor dit systeem.