WKO is een energievorm, waarbij de aarde wordt gebruikt als opslagplaats voor warmte en koude. De energie wordt bij koude-warmteopslag (KWO) diep in de grond opgeslagen, om later gebruikt te worden. Het overschot aan koude wordt benut om de woning of het bedrijfsgebouw in de zomer te verkoelen, het warmteoverschot wordt ’s winters gebruikt om uw huis of kantoor te verwarmen.

KWO maakt het mogelijk om energieoverschotten op te slaan

De koude en warmte wordt in een speciale watervoerende bodemlaag opgeslagen. Het KWO-systeem maakt het mogelijk om de energieoverschotten op te slaan voor het volgende seizoen. Met behulp van een warmtepomp wordt de energie uit het grondwater benut om tot een hogere temperatuur voor de verwarming te komen. De bodem heeft als het ware de functie van een thermosfles.

Koude-warmteopslag gaat als duurzaam systeem vele jaren mee

Koude-warmteopslag is een duurzaam energiesysteem dat vele tientallen jaren meegaat. Het ondergrondse systeem heeft vrijwel geen last van slijtage. KWO wordt zowel op kleine als op grote schaal toegepast. Voor een enkele woning volstaat een klein en gesloten KWO-systeem. Koude-warmteopslag wordt steeds meer ingezet bij gebiedsontwikkeling. Grootschaliger gebruik van deze energievorm maakt het rendabeler en effectiever. Er kan in de nieuwbouwwijk een optimale energiebalans worden geschapen tussen de afzonderlijke gebouwen.

KWO vraagt een begininvestering die snel wordt terugverdiend

KWO vraagt een begininvestering die snel wordt terugverdiend. U bespaart fors op het energiegebruik, wat u maandelijks in uw portemonnee merkt. Om tot een optimale systeemwerking te komen, is het van belang dat er voldoende water uit de bodem kan worden gehaald. Voorafgaand bodemonderzoek zal moeten uitwijzen hoe geschikt de grond is voor een KWO-systeem.

Grondwater en KWO

KWO is een open systeem. Er wordt grondwater (wasserbau – dewatering) aan de bodem onttrokken en water geïnfiltreerd. Er vindt ondergrondse stroming in de bodem plaats, maar deze is zo gering dat het niet negatief inwerkt op de warmte- en koudeopslag. Het KWO-systeem houdt ook rekening met deze minimale stroming. Goed en professioneel onderhoud en monitoring van het WKO-systeem verkleint het risico op putverstopping met verlaging van het rendement.