Het aluminium dat ligt opgeslagen in de haven van Vlissingen behoort tot de voorraden van de London Metal Exchange (LME), de belangrijkste termijnmarkt in de wereld voor metalen. Op deze beurs gaan dagelijks miljoenen dollars om, dekken industriële bedrijven hun prijsrisico’s af en wordt er natuurlijk ook volop gespeculeerd over het stijgen en dalen van de metaalprijzen.

Wereldwijd heeft de LME meer dan 600 opslaglocaties voor metalen. Heel af en toe maakt de LME bekend hoeveel metaal er op een specifieke locatie ligt opgeslagen. Uit zo’n berichtgeving in 2011 is gebleken dat Vlissingen is uitgegroeid tot de aluminiumhoofdstad van in ieder geval Europa. Eind 2011 bleek er in de pakhuizen meer dan 900.000 ton aluminium te liggen met een marktwaarde van bijna 2 miljard US dollars.

Hoeveel aluminium er precies ligt opgeslagen in Vlissingen is strikt geheim. Het meeste metaal ligt opgeborgen in lange rijen blauwe loodsen van de firma Verbrugge Terminals, maar het is onmogelijk om van de precieze hoeveelheid een goed beeld te krijgen. Wat namelijk voor een leek een simpele stapel metaal is, is juist voor ingewijden koersgevoelige informatie. Het is voor hen heel interessant om te weten hoe groot die voorraden zijn en meer specifiek, of deze groeien of juist afnemen. Dit zou namelijk iets zeggen over vraag en aanbod van de verschillende soorten metalen en hoe de LME aluminium prijzen mogelijkerwijs kunnen gaan stijgen of juist dalen.

De haven van Vlissingen krijgt soms ook bezoek van nieuwsgierigen, die onder het mom van ‘ in de haven willen investeren’ een rondleiding aanvragen om zo een indruk proberen te krijgen van hoeveel aluminium er precies ligt opgeslagen. Het havenbedrijf Vlissingen moet dus goed op haar hoede zijn.

Het havenbedrijf in Vlissingen heeft hier ook voordeel aan. Het bedrijf Zeeland Seaports bezit de grond waarop de vele hectares opslagcapaciteit staan, en ook krijgt het bedrijf havengeld voor elke schip dat wordt geladen en gelost. Verbrugge Terminals is het bedrijf dat het aluminium opslaat, ook zij hebben aan werk geen gebrek. Dit is echter wel andere koek bij het failliete aluminiumbedrijf Zalco dat zich net buiten de Scaliahaven bevindt, dit staat er nu verlaten bij. Desondanks is de havendirecteur optimistisch, omdat het aluminium dat Verbrugge Terminals opslaat van buiten de haven zelf komt. Maar hoeveel aluminium er precies zal worden in- en uitgevoerd, zal voor velen een raadsel blijven.