Cybermisdaad is een grote bedreiging voor bedrijven. Het enge ervan is dat het iedereen kan zijn die het op jou voorzien heeft. Het kan iemand zijn aan de andere kant van de wereld of je buurman. Je ziet ze niet en iedereen zit even dichtbij, waar ze zich ook bevinden ter wereld. Er zijn al een tijd lang verschillende cyberoorlogen aan de gang. We moeten dus bijblijven, anders gaan we de oorlog niet winnen. Maar niet alleen de cybermisdaad is een grote dreiging voor bedrijven. Hun eigen werknemers zijn de op één na grootste bedreiging. Onbedoeld brengen veel luie werknemers hun bedrijf enorm in gevaar op IT-gebied wanneer zij de toegangscontrole en andere beveiliging niet gebruiken zoals het bedoeld is.

Onderzoek

Cisco heeft onderzoek gedaan en hierbij meer dan 1.000 werknemers uit Nederland ondervraagd. Uit dit onderzoek blijkt dat werknemers zich totaal niet bewust zijn van het feit dat hun gemakzucht hun werkgever nog duur kan komen te staan. Werknemers nemen te snel aan dat het bedrijf wel zorgt voor de digitale beveiliging, maar voor werknemers is hier ook een hele grote taak weggelegd. Al is de IT-beveiliging van een bedrijf nog zo goed op orde, als de werknemers er niet consequent gebruik van maken stelt het helemaal niets voor. Het onderzoek toont aan dat veel werknemers het beleid op het gebied van beveiliging vervelend vinden voor de samenwerking en innovatie. 1 op de 20 medewerkers geeft aan zich bewust niet aan het beleid te houden, omdat zij minder goede bedoelingen hebben. Dit is een zorgwekkend antwoord voor het bedrijfsleven.

Persoonlijk gebruik zakelijk netwerk

De meeste werknemers lieten weten het zakelijke netwerk ook te gebruiken voor persoonlijke doeleinden, zoals het doen van betalingen (71 procent), het onderhouden van sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter (46 procent) en online shoppen (52 procent). Men zegt hier geen kwaad in te zien. Weinig werknemers weten ook maar iets van de cyberdreigingen heden ten daags, zoals Heartbleed.