Wanneer je het over onderneming en recht hebt, kortgezegt ondernemingsrecht, dan praat je eigenlijk altijd over deze drie begrippen: beroep, bedrijf en onderneming.

Beroep spreekt voor zich: dat is de plaats, dus de werkkring waar iemand zijn of haar geld verdiend. Bedrijf houdt in dat er zelfstandig, regelmatig en in alle openheid, opgetreden wordt in een bepaalde kwaliteit van een persoon. Onderneming is hier eigenlijk min of meer een verzamelnaam voor 1 of meerdere bedrijven, die naar buiten toe optreden als een eenheid, in een bepaalde juridische vorm.

Wanneer je besluit om ondernemer te willen worden, komt het volgende om de hoek kijken:

Voor welke rechtsvorm kan er het best gekozen worden en welke vormen zijn er zoal?

  • Begin ik een eenmanszaak;
  • Een openbare of commanditaire venootschap (ov of cv);
  • Een coöperatieve en onderlinge waarborgmaatschappij;
  • Of richt ik een NV of een BV op?

De keuze is gemaakt, wat nu?

Nadat er besloten is, voor welke vorm van ondernemen er gekozen gaat worden, heeft een ondernemer meteen te maken met verplichtingen waaraan hij moet voldoen.

Ten eerste is er een publicatieplicht, dat wil zeggen dat het bedrijf ingeschreven moet worden bij de KVK, de Kamer van Koophandel. Er wordt een termijn van één week voor of na de vestiging van het bedrijf de tijd gegeven om dit in orde te maken.

Verder is het zo dat de KVK verplicht is een melding te doen in de Staatscourant, van de registratie en de deponering van de stukken, wanneer het gaat om een NV of een BV.

Administratieplicht, wat houdt dat in?

Iedere ondernemer is verplicht om zijn eigen administratie goed bij te houden. De meest voor de hand liggende reden hiervoor is dat er op die manier gekeken kan worden hoeveel belasting er door een ondernemer betaald moet gaan worden na afloop van een boekjaar.

Wanneer er om gevraagd wordt, ben je als ondernemer verplicht inzage in de boeken te geven. Er is een periode van maximaal 6 maanden waar binnen een onderneming de tijd heeft om een overzicht te kunnen maken van alle baten en lasten van het voorgaande boekjaar, en dit ook op papier vast te leggen.

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

In Nederland is het over het algemeen zo dat wanneer een bedrijf een ondernemingsraad opricht wanneer er meer dan 50 personen werkzaam zijn. Is er minder personeel werkzaam binnen een onderneming, of is er geen ondernemingsraad? Dan is een bedrijf volgens het ondernemingsrecht verplicht om 2 keer per jaar een jaarvergadering te organiseren. Op die manier wordt er voor gezorgd dat ook het personeel inspraak heeft bij het bedrijf waarvoor men aan het werk is. Dit zorgt er over het algemeen voor dat het personeel gemotiveerd blijft werken, het bedrijf laat dan namelijk zien dat de mening van de mensen gehoord wordt.

Begeleiding en advies

Zit je met vragen over dit onderwerp, dan is het zeker verstandig juridisch advies in te winnen bij gespecialiseerde advocatenkantoren.