Met projectplanning software meer grip en controle over projecten. De software laat projectmatig werkende organisatie gemakkelijk vanaf elke locatie processen initiëren, aansturen, wijzigen, controleren en optimaliseren. Dit levert tijd en kostenbesparing op. 

De projectplanning software richt zich op het optimaliseren van de verschillende bedrijfsprocessen zoals: personeelsplanning, uren registratie en facturatie, agendabeheer, documentmanagement, contractenbeheer, klantenbeheer en projectadministratie. Hiermee hebben projectmatig werkende bedrijven meer inzicht in de lopende processen en grip op de financiële toekomst van de organisatie.

Koppeling met projectadministratie

Projectplanning software dat met de boekhouding kan communiceren, vereenvoudigt de projectadministratie. Door werkuren, levering- en reistijden direct aan de boekhouding te koppelen worden de administratieve handelingen vereenvoudigd. De projectplanning software laat het uitwisselen van financiële projectinformatie deels geautomatiseerd verlopen. Dit vermindert het aantal handelingen en levert tijd en kostenbesparing op. Het versturen en maken van facturen wordt hiermee gemakkelijker.

Gebruiksvriendelijke interface

Projectplanning software met een gebruiksvriendelijke interface laat gebruikers gemakkelijker processen plannen en beheersen. Voor medewerkers is het superhandig als ze online of in Microsoft Outlook taken kunnen aanmaken, plannen en de status kunnen wijzigen. Hierdoor kunnen ze ter plaatsen, bijvoorbeeld bij een klant, extra werkzaamheden plannen, uitvoeren en direct laten factureren. Dit zorgt voor een optimalisatie van de werkzaamheden en verhoging van de omzet.

Specifieke projectplanning software

Projectplanning software is er voor allerlei soorten branches. Zo is er vastgoedsoftware voor vastgoedontwikkelaars en projectplanning software voor: groenprojecten, IT-beheerders, marketing, gezondheidszorg en verzekeraars. Deze softwarepakketen richten zich op het optimaliseren van de verschillende processen waarmee specialisten te maken hebben. Zo kunnen groenbeheerders seizoensgebonden werkzaamheden gemakkelijk plannen en uitvoeren. De projectplanning software laat ze in de kalender werkzaamheden zoals rupsenbestrijding plannen en een herinnering versturen. Dit zorgt voor een tijdige uitvoer van de werkzaamheden.

Voor vastgoedontwikkelaars zorgen de facility managers voor een integraal beeld over de projecten en meer grip op de financiële toekomst. De projectplanning software laat ze processen rond; ruimtelijke plannen, kopersfacturatie, kopersbegeleiding, financieel projectmanagement en strategische vastgoedplanning beheersen en optimaliseren. Dit zorgt voor meer grip over de financiële performance van vastgoedontwikkelaars. Welke software u uitkiest is dus afhankelijk van uw branche en behoefte.