Water is de bron van alle leven. Wij kunnen niet zonder water. Afvoeren van afvalwater is noodzakelijk en dankzij het riool gaat dat zonder problemen.

Ziekte voorkomen

Wij zijn er zo aan gewend dat wij er niet meer over nadenken dat water uit de kraan komt en weer afgevoerd wordt door de riolering. Naast huishoudelijk afvalwater, verdwijnt ook regenwater van daken en straten in het riool. Het regenwater wat niet in de riolering terecht komt, zakt in de bodem, of komt in vijvers en grachten terecht. De belangrijkste reden om een riolering aan te leggen is het voorkomen van ziekten.

Gemiddeld produceert een mens dagelijks ongeveer honderd tot tweehonderd gram ontlasting en één tot anderhalve liter urine. Door de aanwezigheid van de riolering wordt dit zonder problemen afgevoerd en worden ziektes voorkomen. Al het afvalwater van de huishouding zoals het toilet, de douche en de keuken loopt via afvoerleidingen in uw woning naar een rioolbuis onder de straat. Vervolgens voert de riolering het afvalwater via een netwerk van buizen en pompen naar de rioolwaterzuivering. Daarnaast gaat ook regenwater het riool in door middel van straatputten en regenpijpen. Regenwater zakt natuurlijk ook gewoon in de bodem weg.

De watercirkel

Water is voor mens en dier een eerste levensbehoefte. We kunnen niet zonder water. Water is ontzettend veelzijdig. We drinken water, wij koken met water, wij douchen en baden met water, wij wassen ons met water en spoelen wc ermee door.

Bruce Lee heeft ooit een leuke quote over water gegeven: “Don’t get set into one form, adapt it and build your own, and let it grow, be like water. Empty your mind, be formless, shapeless — like water. Now you put water in a cup, it becomes the cup; You put water into a bottle it becomes the bottle; You put it in a teapot it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend”. 

Het water dat je in je woning gebruikt, gaat via de gootsteen, het toilet of via douchegoot richting het riool. Dit is het afvalwater. 

Verschillende stoffen en bacteriën die het afvalwater vervuilen, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu, de dieren en planten. Het is dus heel belangrijk om ook het water niet hergebruikt gaat worden, te zuiveren voordat het geloosd wordt in het oppervlaktewater. Regenwater gaat ook via de riolering, via afvoerputten op straat en via regenpijpen langs uw huis. Al het afvalwater gaat via rioolbuizen en gemalen naar de rioolwaterzuiveringinstallatie. 

Dit gebeurt in een AfvalWaterZuiveringsInstallatie, afgekort AWZI of in een RioolWaterZuiveringsInstallatie, afgekort RWZI. Nadat de waterzuivering het water heeft gezuiverd, komt het schone water aansluitend in het oppervlaktewater terecht, zoals in een rivieren of kanalen. Daarmee is de watercirkel rond.

Het riool zorgt dus voor:

  • het voorkomen van ziekten
  • afvoeren van afvalwater.
  • afvoer van regenwater
  • een schoner milieu

Rioolverstopping

Wij hebben in dit artikel gelezen wat er allemaal plaatsvind nadat het water in je huis in de gootsteen verdwijnt. Iedereen heeft het waarschijnlijk wel eens meegemaakt, het riool zit verstopt. Een verstopt riool is heel erg vervelend en eigenlijk sta je er dan pas bij stil hoe belangrijk de afvoer van ons afvalwater eigenlijk is. Nadat je zelf hebt geprobeerd het riool te ontstoppen, is het handig een onderhoudsbedrijf voor het riool ontstoppen in te schakelen. Riool en water, een onmisbare combinatie.