Een blik terug in de tijd. Hoe was het om in de schoolbanken te zitten? Kunt u zich nog de harde schoolbank voorstellen, waar u houten achterwerk van kreeg? Of het krassende geluid van een schoolbord krijt. Kunt u zich dat nog voor de geest halen? Tevens herinner ik me nog dat het in de winter erg koud kon zijn, bij de tochtende ramen van vroeger. Maar het kon ook juist het tegenovergestelde zijn. In de zomer kon het een broeikas zijn achter de ramen van het scholengebouw. Tegenwoordig worden die verschillen tussen de omstandigheden in het klaslokaal in zomer- en wintertijd steeds minder extreem. Het weer van buiten heeft steeds minder invloed op het klimaat in het scholengebouw.

Met steeds nieuwere technieken, materialen en ontwerpen verbeteren de omstandigheden in een scholengebouw. Ecologische bouw komt in een steeds hoger vaandel te staan. Met bewustheid van milieu en energiebesparing, streven ze erna om een scholengebouw tegenwoordig duurzaam te bouwen. Het duurzaam bouwen begint al bij de grond. De grond kan tegenwoordig worden geïsoleerd. De muren worden tegenwoordig niet meer van een enkele stenen muur voorzien maar van dubbele muren, waartussen isolatiemateriaal is opgevuld. De ramen worden niet meer enkel gezet, maar dubbel met isolerende waarde. Het dak is meer dan dakbedekking en wordt ook zodanig geïsoleerd, dat een schoorsteeneffect wordt voorkomen. Qua energiebesparing is dit een grote uitkomst. Er gaat niet veel warmte verloren, wanneer de kachel aan staat en bij een brandende zon wordt een scholengebouw in mindere mate indirect verwarmd.

Kunt u zich nog voorstellen hoe suf u kon worden in een warm en broeierig klaslokaal?

Al dat isoleren geeft geen effect op een muffe stilstaande lucht in het klaslokaal, die er vroeger ook al was. Gelukkig besteden ze tegenwoordig ook aandacht aan ventilatie. En dit zorgt ervoor, dat er sinds een aantal jaren, een opmars is in het duurzaam bouwen van frisse scholen.

Frisse scholen geven betere prestaties

Niets is zo lekker als om buiten te komen vanuit een muffe omgeving en is goed je neus in te ademen, om de frisse buitenlucht in je op te nemen. Kent u de vorm van hoofdpijn, na lang binnen te hebben gezeten in een slecht geventileerde ruimte? Liever zit u in een frisse ruimte, waar u dit niet heeft. Met een frisse ruimte wordt verstaan dat het binnenmilieu voldoende ventileert en beschikt over een lage CO2 concentratie, kortom een ruimte met een goede luchtkwaliteit.

Naast de ontwikkeling van duurzaam bouwen is er nog een ander aspect. Het onderwijs blijft aan het ontwikkelen, veranderen en nog steeds licht de nadruk op het verbeteren van prestaties. Daarom wordt er grote aandacht gegeven aan onderzoek waaruit blijkt, hoe de prestaties kunnen worden verbeterd. In het onderzoek worden allerlei aspecten meegenomen. Zo is ook het klimaat op scholen hierin opgenomen. Er is aan het licht gekomen dat luchtkwaliteit een belangrijk effect kan hebben op geleverde prestaties. Een slechte luchtkwaliteit met een hoge concentratie aan CO2 verlaagt de prestaties op scholen, is uit onderzoek gebleken.

Tegenwoordig zijn de omstandigheden op een scholengebouw steeds gunstiger aan het worden. Om kosten te drukken in maandelijkse lasten ligt de nadruk erop om een scholengebouw duurzaam te bouwen. Tevens wordt erna gestreefd dat het frisse scholen zijn.