Aanpak uitzendbureaus: Harde aanpak van top 100 malafide uitzendbureaus

Met ingang van dit najaar wordt de top 100 van de uitzendbureaus die het meest over de schreef gaan aangepakt door de Belastingdienst en de Inspectie SZW. De Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) hebben vanaf 1 januari 2012 hun organisaties en activiteiten samengevoegd en vormen samen de Inspectie SZW en gaan zorgen voor de aanpak uitzendbureaus.

Aanpak uitzendbureaus: Maatregelen die genomen zullen worden

Personen die al eerder zijn beboet zullen in een register worden opgenomen, dit om de handhaving en opsporing te versterken. Ook zullen er door de overheid meer mogelijkheden geschept worden om de individu achter het malafide uitzendbureau aansprakelijk te kunnen maken. Zo wordt de opsporing vergemakkelijkt en tegelijkertijd wordt het moeilijker het bureau failliet te laten verklaren en een nieuw uitzendbureau op te zetten. Er zijn malafide individuen die soms tientallen bv’s op hun naam hebben staan.

Door de sector zelf zal de norm voor certificering worden aangescherpt en zullen de controles hierop geïntensiveerd worden.

In maart 2012 werden door de toenmalige Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al maatregelen aangekondigd om een einde te maken aan malafide uitzendbureaus. Voor de aanpak uitzendbureaus versterkt hij daartoe de handhaving en opsporing. Ook zullen meer uitzendbureaus zich moeten certificeren en moet de kwaliteit van het certificaat omhoog. Dit schreef minister Kamp begin oktober in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds maart van dit jaar zijn er door de Inspectie SZW 232 inspecties verricht en 17 invallen gedaan bij uitzendbureaus. Het gaat hierbij om die bureaus die onderbetalen, geen sociale premies afdragen, mensen uitbuiten en daardoor op oneigenlijke manier concurreren. Een voorbeeld van wat er aangetroffen kan worden tijdens zo’n inval bij een verdacht uitzendbureau is een persoon die werkt met een vervalst identiteitsdocument, hij of zij wordt dan vervolgens in vreemdelingenbewaring gesteld en het uitzendbureau en de inlener worden hiervoor beboet.

Er is baat bij een grote mate van urgentie, de misstanden in de uitzendbranche zijn aanzienlijk. Er wordt al veel gedaan, maar er zijn meer inspanningen nodig, en niet alleen door de overheid maar ook door de sector zelf. Die voelt ook de urgentie om de problemen op te lossen, het is slecht voor het imago van de sector en verstiert de markt voor eerlijke uitzenders.

Op dit moment wordt er nog geen vergunningplicht voor uitzendbureaus ingesteld. De aangekondigde maatregelen en aanpak uitzendbureaus moeten voldoende zijn om samen met de uitzendbureau sector de misstanden aan te pakken.