Naarmate de ouderdom toeneemt, neemt de kans op klachten toe. Osteoporose, ook wel een calcium tekort genoemd, is daar een voorbeeld van. Daarbij lopen vrouwen meer risico op osteoporose dan mannen. Maar wat is osteoporose?

Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd, en geeft schade aan het lichaam. Er zijn verschillende factoren die tot botontkalking leiden. Maar het wordt vaak pas opgemerkt wanneer er daadwerkelijk klachten zijn.

Gevolgen van een calcium tekort

Een calcium kan leiden tot botbreuken. Een voorbeeld is dat er een botbreuk optreedt na een val die op het eerste gezicht niet eens erg is. Vaak worden de polsen of heupen gebroken. Dit zorgt voor maandenlange revalidaties. Ook kan natuurlijk andere fracturen het gevolg zijn van osteoporose. Het geld namelijk voor alle botten in het lichaam.Een tweede gevolg van osteoporose en dus een calcium tekort is het krimpen en krommer worden. De wervelskolom zakt namelijk en wordt verzwakt door een calcium tekort. Bij sommige patiënten leidt dit tot chronische rugpijn.

Een derde gevolg is het ontstaan van klachten in de organen. Dit komt doordat de wervelkolom erg krom is geworden. Dit kan leiden tot ademhalingsmoeilijkheden. De longen hebben namelijk minder ruimte achter de ribben. Ook is er een grotere kans op een longontsteking omdat de longen minder ruimte krijgen. Ook andere organen zoals de maag, de buik en de blaas kunnen verzakken door een calcium tekort.
Een vierde gevolg van calcium tekort is een evenwichtsverlies. Dit komt omdat de lichaamshouding verandert. Hierdoor kunnen sommige mensen met hun hoofd naar voren gaan lopen. Dit kan de neiging versterken om voorover te vallen.

Een calcium tekort kan worden voorkomen door het letten op de juiste voeding. Met de juiste vitamines en een goede hoeveelheid calcium kunnen bovenstaande klachten worden voorkomen!