Op je werk is alles waarschijnlijk helemaal volgens de regels van de Arbowet georganiseerd: je hebt een in hoogte verstelbare stoel en bureau en houdt bij beeldschermwerk regelmatig pauzes. Door de trend van het nieuwe werken, oftewel thuis werken, werken veel mensen gedeeltelijk thuis. In de ene arm de baby en in de andere de smartphone is geen onherkenbaar beeld voor velen. Het is thuis moeilijker om je aan de Arboregels te houden en je lichaam heeft hier onder te lijden. Daarom geven wij je tips die je makkelijk kunt toepassen en zo gezond mogelijke werkplek te creëren in je huis.Thuiswerken

Werkgeversplicht arbowet

De werkgever heeft tot op zekere hoogte een plicht om het thuiswerken verantwoord te laten geschieden. Dat betekent het verschaffen van degelijk materiaal en de juiste afstellingen van je scherm, stoel en bureau. Dit geldt echter alleen als er structureel meer dan twee uur per week thuis wordt gewerkt. Het is lastig voor werkgevers om erop toe te zien dat het personeel zich houdt aan de Arbowetgeving op de thuiswerkplaats, maar er zijn wat dingen die zij kan doen om het makkelijker te maken.

Flexovereenkomst

Stel bijvoorbeeld een flexovereenkomst op en laat medewerkers verklaren dat zij aan een goedgekeurde werkplaats zullen werken. Ook kan daarin worden opgenomen wat, wanneer en hoelang de pauzes zullen geschieden en of er budget is vrijgesteld voor het goed inrichten van de werkplek.

Checklist

Voorzie elke medewerker die wel eens thuiswerkt van een checklist, waarin tips en adviezen staan om een gezonde werkplek thuis in te richten. Zo kan de medewerker zelf contoleren of het allemaal naar behoren is. Als dit niet het geval is kunnen zij dit melden en kunnen er (belastingvrij) maatregelen worden getroffen door bijvoorbeeld het aanschaffen van een laptopsteun of een goede, rustige lamp zoals van Prandina.

Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken worden normaal gesproken met enige regelmaat gehouden. Dit is een goed moment om dit punt steeds weer aan te kaarten. Heeft de medewerker nog vragen? Is alles nog naar behoren op de thuiswerkplek?

Eigen verantwoordelijkheid

Natuurlijk heeft de werknemer ook een eigen verantwoordelijkheid. Let erop dat u als werkgever ook verantwoordelijk bent voor een gezonde werkplek voor de werknemers van een aannemer die u in de hand neemt.