Zowel voor werkgevers als voor werknemers heeft thuiswerken vele voordelen.

Het belangrijkste voordeel is het verminderen van de reistijd. Een plus voor de werknemer maar ook mooi voor de werkgever die geen reiskostenvergoeding hoeft te betalen. Een tweede voordeel is het beter kunnen combineren van beroeps- en privéleven. Dat voordeel komt er vooral op neer dat de thuiswerker zijn of haar werkdag flexibel kan indelen. Dat maakt dat thuiswerken beter combineerbaar is met het afwikkelen van particuliere zaken dan het werken op de bedrijfslocatie. Zolang je maar de afgesproken prestatie levert, maakt het niet uit wanneer je die prestatie levert.

Ook de familieaangelegenheden kunnen makkelijker uitgevoerd worden bij thuiswerkers. Een derde voordeel is dat de werknemer ongestoord zijn werk kan doen hetgeen op een traditioneel kantoor af en toe niet het geval is. Hierdoor liggen de productiviteit en de effectiviteit thuis vaak hoger dan op kantoor. Tevens vanwege het feit dat thuiswerkers zich minder vaak ziek melden. De ruimte die een werkgever moet indelen voor zijn werknemers wordt bij thuiswerkers enorm gereduceerd zodat de besparing aan de kant van de werkgever nog groter wordt. Maatschappelijk gezien is er nog een vermindering van CO2 uitstoot door het minder gebruiken van de auto.

In Nederland werkt ongeveer 20 procent van de beroepsbevolking met enige regelmaat thuis. Daarmee is Nederland internationaal gezien koploper. Van de bedrijven met tien of meer werknemers bood in 2012 59 procent de mogelijkheid tot thuiswerken aan.

Thuiswerker is tevreden werknemer.

Uit onderzoek blijkt dat thuiswerkers tevreden werknemers zijn. Meer dan 75 procent van de thuiswerkers vindt dat ze thuis effectiever werken en dat hun werk-privébalans erdoor verbetert. Ze vinden een beter evenwicht tussen werk en privéleven en ze krijgen tijdens de spitsuren geen stress. Bovendien is thuiswerk een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde in de zoektocht naar nieuwe werknemers.

Een Nederlands onderzoek van Intermediair, een bekende Nederlandse vacaturesite, toonde dan ook duidelijk aan dat de grote meerderheid van hoogopgeleide werknemers die een deel van hun werk thuis doen daar bijzonder positief over is. 11.000 hoogopgeleide medewerkers van 70 (middel)grote Nederlandse bedrijven werden ondervraagd. Bijna de helft van hen blijkt hun werk deels thuis te doen.

77 procent zegt zich thuis (veel) beter te kunnen concentreren,
78 procent zegt thuis effectiever te werken,

78 procent vindt dat door thuiswerken de eigen werk-privébalans is verbeterd (bv. geen problemen om de kinderen van school op te halen),

Slechts 16 procent laat zich thuis wel eens afleiden door privézaken.

In de toekomst zal deze vorm van werken nog verder groeien aangezien de voordelen zowel voor werknemers als werkgevers zijn en het door de technologische ontwikkelingen steeds makkelijker wordt te communiceren op allerlei niveau. Zo kan een chirurg een operatie leiden zonder in de operatiezaal fysiek aanwezig te zijn en hoeft een leraar niet meer voor de klas te staan om zijn lessen te geven. Flexibele werkplekken zijn trendy!