Aan de werving en selectie van personeel liggen een aantal belangrijke vragen ten grondslag?

De volgende twee vragen liggen aan het werving en selectie proces ten grondslag:

1)   Is er werkelijk sprake van een vacature?

2)   Hoe vul je een vacature in?

Fase 1:  Hogere doelstelling

Bepaal, indien nog niet aanwezig, de hogere doelstelling van de organisatie met betrekking tot de meest optimale personeelsbezetting, zowel vanuit het oogpunt van kwaliteit als kwantiteit.

Fase 2: Omschrijf hoe werving binnen het bedrijf is opgezet

Beschrijf de huidige manier waarop werving is georganiseerd binnen de organisatie, maar besteed ook aandacht aan hoe dit in het verleden is opgezet, en welke positie heeft de HR afdeling in de organisatie? Denk er bijvoorbeeld aan of de afdeling wordt vertegenwoordigd bij de management team meetings.

Fase 3: Kijk terug

Bekijk de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren en hoe dit van invloed is geweest op de organisatie en haar ontwikkelingen. Is het aantal werknemers gelijk gebleven, in aantal en kwaliteit?

Fase 4: Kijk vooruit

Hoe ziet de organisatie haar toekomst? Welk beleid is uitgestippeld? En welke rol speelt de afdeling werving hierbij?

Fase 5: Personeelsplanning

Beschrijf wat voor invloed het uitgestippelde beleid uit fase 4 zal hebben op de personeelsbezetting en planning? Denkt men aan groei of juist aan het terugbrengen van het aantal werknemers? Maak een planning voor de komende tijd, en voeg hier concrete aantallen aan toe.

Fase 6: Doelgroep

Bepaal aan de hand van de gemaakte planning bij fase 5 waar de focus op zal gaan liggen, is dit meer algemeen of juist specialistisch? Op welke groepen van toekomstig personeel ga je je richten? Benoem hierbij niet alleen de professionele kenmerken zoals opleidingen en gewenste ervaring, maar beschrijf ook de doelgroep waarbinnen je wilt gaan werven. Zo is het meteen duidelijk via welke specifieke recruitment kanalen het werven gestart kan worden.

Fase 7: Omgevingsresearch

Denk hierbij aan het hoe en wat op de arbeidsmarkt. Met andere woorden, is het door jou gemaakte plan en doelstelling voor de gewenste doelgroep wel haalbaar, gebaseerd op de huidige arbeidsmarktontwikkelingen? Kijk hierbij ook naar de marktpositie van je concurrenten, en maak een sterkte/zwakte analyse van de organisatie in vergelijking met de concurrentie.

Fase 8: Operationeel wervingsplan

Dit is het hands-on gedeelte, beschrijf een plan hoe je de doelstelling wil gaan halen, en doe dit per vastgestelde doelgroep. Stel hierin op welke recruitment wegen je wil bewandelen, waarom en niet te vergeten, hoe?

Fase 9: Handboek procedure werven

Belangrijk is om hierbij de interne procedures ook te beschrijven. Hoe verloopt binnen de organisatie het wervingsproces?

Fase 10: Budget en Plan

Stel tot slot een gedetailleerde totaalplanning en budget op; beschrijf hierin alle acties en hang hier verantwoordelijkheden aan door een actie-eigenaar te benoemen. Dit ter ondersteuning van het operationele wervingsplan en de professionalisering van de afdeling werving.

In dit artikel werd de werving personeel en medewerker beschreven in tien stappen.