De politiek in Nederland hamert al een aantal jaar op het langer thuis wonen van ouderen in Nederland. De afgelopen jaren lag het voor ouderen steeds meer voor de hand om in een verzorgingshuis te gaan wonen. De eisen hiervoor waren al snel bereikt na bijvoorbeeld een valpartij, waarop een moeizame revalidatie volgde.

Deze tendens is echter ten einde gekomen. De overheid moet bezuinigen, en de vergrijzing helpt daar niet aan mee. Door de mensen in Nederland langer thuis te laten wonen kunnen deze kosten beheersbaar worden. Een bejaardentehuis is namelijk een relatief dure manier van verzorging. Door het aantal locaties te verminderen, en de toelatingseisen bij te stellen hoopt de overheid de nodige miljoenen te besparen.

Gevolgen thuiszorg

Doordat steeds meer mensen afhankelijker worden van thuiszorg, is het belangrijk dat dit transparant en betaalbaar is voor mensen. Vaak worden familieleden ingeschakeld zodat professionele zorg slechts voor een deel noodzakelijk is. Zorginstellingen zoals Zuidzorg hebben teams beschikbaar met een grote regionale dekking. Door het op regionale schaal aan te bieden zorgen deze bedrijven dat er nog een bepaalde binding blijft tussen patiënt en verpleger. Zuidzorg is de laatste jaren dan ook vooral bezig met het uitbreiden van het netwerk thuiszorg. Daarmee hopen ze te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar deze zorg.

Zuidzorg of Mantelzorg?

Het verlenen van mantelzorg wordt door de overheid gestimuleerd. Er blijken echter vaak negatieve gevolgen aan vast te hangen. Zo zijn in 2007 tussen de 50 duizend en 100 duizend mensen gestopt met werken om zich te focussen op het verzorgen. Ook ervaart 15% een verslechtering van de eigen gezondheid. Daarom is het belangrijk dat je van tevoren duidelijke afspraken maakt met eventuele andere mantelzorgers. Hierdoor voorkom je eventuele overbelasting voor jezelf.